Tanie wycieczki szkolne

II edycja konkuru na najlepszą relację z wycieczki.

Wycieczki szkolne w góry – ale nie tylko – to Wasza pasja?

Pokażcie, jak bardzo je lubicie, my zaprosimy Waszą klasę na dwa dni pełnych atrakcji w Zawoi.

Z nami ten wyjazd w góry nie będzie tani – będzie za darmo!

To bowiem nagroda w naszym konkursie. Opiszcie wycieczkę, a pojedziecie w góry!

Zobacz zwycięską pracę konkursową w I edycji konkursu. Wygrani – uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Poręby k/Myślenic zrelacjonowali swoją wycieczkę szkolną do Warszawy. Praca w formie gazetki szkolnej ujęła nas wykonaniem, pomysłowością i treścią.

zwyciezcy-konkursu-na-najlepsza-relacje-z-wycieczki  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół zwyciezcy konkursu na najlepsza relacje z wycieczki 1024x683

Gratulujemy zwycięzcom!

Zasady konkursu na najlepszą relację z wycieczki – II edycja:

1. Napiszcie relację z Waszej szkolnej wycieczki. Termin i miejsce ­to sprawa drugorzędna. Najważniejsze są dla nas Wasze emocje na wycieczce szkolnej: co wzbudziło największe zainteresowanie, jak spędzaliście czas, co szczególnie zapamiętacie z pobytu. Relacja nie musi być z wycieczki organizowanej przez nasze Biuro, ale powinna być z wycieczki szkolnej.

2. Na Wasze relacje ze szkolnych wycieczek czekamy pod adresem e-­mail: konkurs@trybala.com.pl.

3. Forma materiału dowolna! Liczymy na kreatywność uczniów i nauczycieli. Piszcie, twórzcie, rysujcie, nagrywajcie materiały wideo, przysyłajcie fotografie­ nawet po przetworzeniu w Photoshopie. Interesuje nas każdy, kształt ­ pokażcie nam po prostu jak bawicie się na wycieczkach szkolnych. Unikajcie sztampy i schematu. Tworzymy ciekawe wycieczki dla szkół i również ciekawości w tym konkursie oczekujemy od uczniów. ­ Granicą jest tylko Wasza wyobraźnia i kreatywność. Prace powinny być tworzone “pod przewodnictwem” tzn. powinna być wyznaczona osoba (uczeń lub nauczyciel, rodzic), która jest “kapitanem drużyny” i zgłasza pracę do konkursu.

4. Wszystkie relacje opublikujemy w internecie. Najlepszą nagrodzimy atrakcyjnym wyjazdem. W kwietniu 2016 r. zaprosimy całą klasę na dwudniową wycieczkę do Zawoi. W gronie swojej klasy będziecie mieli okazję zwiedzić najciekawsze miejsca okolicznych gór. Zaprosimy was na gry terenowe, zorganizujemy Active Challenge, w której wykażecie się sprawnością i szybkością. Śmiech, zabawa i wypoczynek ­ gwarantowane. Poczujecie klimat gór i Zawoi Po południu przyjdzie czas na zajęcia manualne. Wieczór to z kolei wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, a po nim przyjdzie czas na Noc Filmożerców ­- coś dla tych, którzy lubią w dobrym szkolnym gronie oglądać filmy w komfortowych warunkach i na ekranie naprawdę sporych rozmiarów. Zadbamy również o to, byście z pobytu w naszym pensjonacie nie wrócili głodni i przemęczeni ­ będą więc obiadokolacja, śniadanie i nocleg w świetnych warunkach. Nagroda nie obejmuje transportu autokarowego na wycieczkę.

Jak widać ­ niewiele trzeba, by powalczyć o wyjazd integracyjny w góry dla swojej klasy!

ZAKWATEROWANIE W OŚRODKU MODRYS W ZAWOI (BESKIDY)

osrodek-modrys-zawoja  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół osrodek modrys zawoja 1024x683

widok-na-babia-gore-sprzed-pensjonatu  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół widok na babia gore sprzed pensjonatu 1024x683

zakwaterowanie-modrys-zawoja  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół zakwaterowanie modrys zawoja

zawoja-osrodek-modrys  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół zawoja osrodek modrys

zawoja-osrodek-modrys-lazienka  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół zawoja osrodek modrys lazienka

PROGRAM WYJAZDU (DO UZGODNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU UCZESTNIKÓW WYCIECZKI)

Na pewno program wycieczki będzie bardzo atrakcyjny, wypełniony w 100%. Będzie olimpiada integracyjna (m.in. wyścigi narurach, trzyosobowe narty, strzelanie z łuku sportowego) , wycieczki piesze po Zawoi, zajęcia manualne, wieczorne ognisko, dyskoteka z VideoKaraoke, noc filmożerców

wyscig-na-rurach  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół wyscig na rurach 1024x683

olimpiada-trzyosobowe-spodnie  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół olimpiada trzyosobowe spodnie 1024x683

zdjecie-grupowe  Szkolna wycieczka za darmo! Konkurs dla szkół zdjecie grupowe 1024x683

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „WYCIECZKA SZKOLNA”

Organizatorem konkursu jest Biuro Turystyczne – Konferencyjne Jacek Trybała. Konkurs będzie trwać do 29.02.2016. Do tego dnia czekamy na Wasze prace. Temat prac konkursowych brzmi: „Nasza wycieczka szkolna”. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Prace konkursowe należy złożyć w Biurze Turystycznym Trybała tylko i wyłącznie pod adresem e­mail: konkurs@trybala.com.pl ­ w temacie wiadomości wpisując „Konkurs dla szkół”. Praca konkursowa ma być wykonana w dowolnej technice ­ zarówno plastycznej jak i literackiej. Temat: „Nasza wycieczka szkolna”. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. Jeśli forma pracy nie pozwala na dostarczenie jej na adres e-mail wówczas uczestnik konkursu zgłasza chęć przekazania pracy również pod adresem e-mail: konkurs@trybala.com.pl

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz danymi klasy i nazwy szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Nagrodą jest organizacja wyjazdu zwycięskiej klasy na dwa dni do Zawoi – ­w pakiecie są nocleg grupy zapewniany przez ośrodek Modrys wraz z wyżywieniem i atrakcjami. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w serwisie internetowym Biura Turystycznego Trybała ­- trybala.com.pl. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w serwisie trybala.com.pl oraz innych należących do Biura Turystycznego Trybała, a także jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.