Tanie wycieczki szkolne

Polskie szlaki turystyczne. Śladem Jana Pawła II

Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym do zwiedzania, we wszystkich jej regionach wytyczone są szlaki turystyczne, które ukazują piękno krajobrazu, zespoły najcenniejszych zabytków, oraz wielkie postacie wpisane w historie naszego kraju i świata. Wycieczki szkolne, turyści wybierający wycieczki jedno- lub kilkudniowe, zielone szkoły, dzieci na obozach – wszyscy mają w czym wybierać pod względem ciekawych dróg. Na tak wytyczonych trasach spotkamy grupy turystyczne, oraz indywidualnych miłośników wędrówek, bowiem pozwalają poznać bogactwo polskiej przyrody, oraz dzieje naszego państwa. Charakter danej krainy geograficznej decyduje o przebiegu tematycznych szlaków turystycznych.

Najbardziej popularne szlaki turystyczne

Jan Paweł II, gdy był jeszcze znany jako Karol Wojtyła - pobyt w górach  Polskie szlaki turystyczne. Śladem Jana Pawła II Karol Wojty  a w Tatrach

Karol Wojtyła w Tatrach – polskie góry cenił za ich klimat.

Szlaki historyczne i archeologiczne – ukazują najcenniejsze zabytki naszych dziejów i należą do nich między innymi: Szlak Piastowski, Szlak Cysterski, Szlak Bursztynowy

Szlaki etnograficzne i kulturowe – przebiegają przez miejsca połączona więzią społeczną i umysłową, a należą do nich: Szlak Tatarski, Szlak Kaszubski, Szlak Literacki

Szlaki zabytków architektury i przemysłu – niezwykle atrakcyjne trasy, które zapoznają z najcenniejszymi budowlami i zespołami miejskimi, a najbardziej popularne z nich to: Szlak Piastowski, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Renesansu, Szlak Zabytków Techniki

Szlaki Wodne, Górskie i Przyrodnicze – ukazują zróżnicowane piękno przyrody polskiej, od ścieżek nad Morzem Bałtyckim, po trasy w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich, a należą do nich między innymi: Główny Szlak Beskidzki, Szlak Kanałem Augustowskim i Elbląskim, Szlak Bociani

Szlaki śladami wielkich postaci – atrakcja, która zainteresuje chociażby wycieczi szkolne: ukazują drogę życiową największych Polaków, miejsca związane z ich dziełem, oraz upamiętniają wkład w rozwój kultury Polski, Europy i Świata, trasy biograficzne wytyczone są w miastach, oraz w terenie związanym z biografią wielkich osób, najbardziej znane to : Szlak Mikołaja Kopernika, Szlak Fryderyka Szopena i Szlaki Papieskie Jana Pawła II.

Drogi Ojca Świętego

Jan Paweł II w polskich górach  Polskie szlaki turystyczne. Śladem Jana Pawła II Karol Wojty  a 4

Karol Wojtyła – jak zwykle uśmiechnięty w polskich górach

W bardzo wielu regionach Polski wytyczone są szlaki turystyczne wspominające papieżą Jana Pawła II. Jak powszechnie wiadomo był osoba niezwykle aktywną i wędrował po Polsce jako młody chłopak, ksiądz, biskup, potem w ramach pielgrzymek do ojczyzny jako Ojciec Święty. Papież podkreślał jak bliskie jego sercu są odwiedzane przez niego miejsca i sam sugerował, by pamiętano o nich, a najlepiej świadczą o tym słowa wypowiedziane w Watykanie: „Dobrze by było, umieścić w (mojej) biografii, wszystkie trasy, na których byłem żebym tak był wrośnięty w polską ziemię…”. Najsłynniejsze słowa wypowiedziane w kontekście dróg, które przemierzał wypowiedział w 1979 roku w Nowym Targu: „Pilnujecie mi tych szlaków…”, a stały się one mottem dla wielu turystów i wędrowców, bowiem traktują je nie tylko jako potrzebę ochrony papieskich ścieżek, ale także jako moralny przykaz nie zbaczania z obranej drogi, którą wskazuje wiara. Jeszcze za życia Jana Pawła II powstała Fundacja Szlaki Papieskie pod patronatem honorowym ks.kardynała Stanisława Dziwisza, która zajęła się opracowaniem dróg przemierzanych przez Ojca Świętego, ich dokumentacją, oznakowaniem obiektów i ścieżek w terenie. Dzięki temu powstał unikatowy zbiór szlaków turystycznych, który zapoznaje z pięknem wielu regionów Polski, oraz przybliżając naukę papieża sprzyja refleksji nad najważniejszymi dla człowieka sprawami. Szlaki papieskie proponują wedrówkę nie tylko dla grup parafialnych, ale jest to świetna propozycja dla szkół każdego stopnia, bowiem możliwości poznawcze i edukacyjne są bardzo duże.

SZLAK KAROLA WOJTYŁY W WADOWICACH

Szlak Papieski to okazja, by zobaczyć miejsca Jana Pawła II  Polskie szlaki turystyczne. Śladem Jana Pawła II Karol Wojty  a 5

Karol Wojtyła – codzienność dawała mu siłę do działania

Karol Wojtyła był wielkim miłośnikiem turystyki i krajoznawstwa. Jego wędrówki nie zawężały się do najbliższej okolicy, ale z wielkim zapałem poznawał góry, jeziora i rzeki, a słowa: „Od Bałtyku aż po Tatry – sursum corda (w górę serca) !”, najlepiej oddaje jego umiłowanie ziemi ojczystej. Dlatego w niemal całej Polsce spotkamy ludzi, które pamiętają jego wizyty, oraz zetkniemy się z oznaczeniami mówiącymi o obecności w tym miejscu papieża. Trasy papieskie nie zostały wytyczone osobno, lecz prowadza po już wyznaczonych ścieżkach, szlakach w miastach i terenie. Najlepiej zacząć poznawanie dróg Ojca Świętego od jego rodzinnego miasta, bowiem jak sam mówił: ” Tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”. Dzięki wytyczonemu w 2005 roku miejskim „Szlaku Karola Wojtyły w Wadowicach” poznamy najważniejsze miejsca związane z „Lolkiem” jak mówili na niego bliscy i znajomi, gdy był dzieckiem.

1.Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św.Jana Pawła II – tutaj 18 maja 1919 roku urodził się Karol Józef Wojtyła, a obecnie znajduje się muzeum biograficzne poświęcone papieżowi.

2.Muzeum Miejskie – w budynku tym mieściła się restauracja, w której często chodził na obiady młody Karol, wraz z ze swym ojcem, a obecnie możemy obejrzeć wystawę multimedialną dotyczącą Wadowic z okresu międzywojennego.

3.Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP – świątynia znajdująca się w sąsiedztwie domu rodzinnego, w której Karol przyjął chrzest (zachowała się chrzcielnica), pierwszą komunię, bierzmowanie, a obecnie znajdują się m.in. relikwie świętego Jana Pawła II.

4.Dom Katolicki – w okresie międzywojennym dom stał się ośrodkiem kulturalnym w Wadowicach i to właśnie w nim zadebiutował młody Karol jako współreżyser sztuki „Nie-boska komedia”, oraz jako aktor, bowiem grał w niej rolę Hrabiego Henryka.

5.Magistrat – Dawna Szkoła Powszechna – w budynku tym w czasach młodości Karola mieściła się urzędy, władze miejskie i powiatowe, oraz szkoła sześcioklasowa szkoła realna, którą ukończył w 1930 roku.

6.Rynek – Plac Jana Pawła II – centralne miejsce w Wadowicach niemal codziennie przemierzane przez Karola, w wielu domach wokół rynku mieszkali koledzy i tutaj spotykał się ze swoimi znajomymi, obecnie w płytę rynku wmurowane zostały tablicę z nazwami państw i miast odwiedzanych przez papieża.

7.Dawna Cukiernia Karola Hagenhubera – dom zbudowany przy rynku, po przeciwnej stronie bazyliki w Wadowicach, w którym od 1936 roku swoja cukiernię prowadził Karol Hagenhuber, papież wspominał słynne kremówki tam właśnie pieczone, których receptura pochodziła z samego Wiednia.

8.Liceum Ogólnokształcące – dawne Gimnazjum – do tego Gimnazjum uczęszczał Karol, gdy ukończył naukę w szkole powszechnej, był bardzo dobrym uczniem, bowiem jak zapisali nauczyciele niektóre przedmioty studiował i zaliczał „ze szczególnym zamiłowaniem”.

9.Klasztor OO.Karmelitów Bosych – Sanktuarium Św. Józefa – Karol często odwiedzał klasztorne mury i modlił się w sanktuarium , pamiątką papieska znajdującą się w jego wnętrzach jest pierśćcień Ojca Świętego zdobiący wizerunek Św. Józefa, a który otrzymał podczas pierwszej pielgrzymki do Meksyku.

10.Kościół Św. Piotra Apostoła – świątynia została wybudowana jako wotum dziękczynne za cudowne ocalenie papieża po zamachu w 1981 roku, a konsekrowana została przez niego podczas drugiej pielgrzymki do Wadowic 14.08.1991 roku.

11.Koszary 12 Pułku Piechoty – służył w nich jako żołnierz Armii Cesarskiej, a po pierwszej wojnie światowej Wojska Polskiego ojciec Karola Wojtyły, natomiast Ojciec Święty wspominał orkiestrę wojskową, która często dawała koncerty na wadowickim rynku.

12.Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek – w okresie międzywojennym siostry zakonne prowadziły tak zwaną “ochronkę” , czyli rodzaj przedszkola dla dzieci, uczęszczał tam „Lolek” po śmierci swojej mamy Emilii.

13.Dawny Budynek „Sokoła” – w czasach młodości Karola Wojtyły w budynku tym mieściła się spora sala teatralna, gdzie wystawiano sztuki, oraz reżyserowano spektakle, brał w nich udział także przyszły papież, a gdy przybył do Wadowic w ramach pielgrzymki cytował fragmenty „Antygony” tam właśnie oglądanej.

Wadowice są miejscem, gdzie warto przyjechać, by poznać młodość Jana Pawła II. Po spacerze „Szlakiem Karola Wojtyły” można usiąść w zacisznej kawiarence i posmakować tradycyjnej kremówki, które dzięki papieżowi stały się znane na całym świecie.

SZLAKI PAPIESKIE W RÓŻNYCH REGIONACH POLSKI

Karol Wojtyła podróżujący w górach  Polskie szlaki turystyczne. Śladem Jana Pawła II Ks Karol Wojtyla  2 719x1024

Karol Wojtyła – od zawsze był wielkim miłośnikiem polskich gór.

Gdy zwiedzimy Wadowice możemy zaplanować kolejne wędrówki w miejsca, gdzie przebywał Karol Wojtyła. Wiele z nich znajduje się w Karpatach, bowiem papież kochał góry, uwielbiał rozległe przestrzenie i czerpał w nich siłę i natchnienie do pracy. Podkreślał, że w górach czuje się bliżej Boga i przemierzanie tras miało u niego jak najbardziej wymiar duchowy. Gdy był małym chłopcem wędrował z ojcem i jego znajomymi, gdy dorósł wraz z kolegami ze szkoły i studiów. Po otrzymaniu święceń kapłańskich nadal lubił aktywnie spędzać czas: jeździł na nartach, organizował obozy wędrowne, oraz spływy kajakowe.

Do najciekawszych krajobrazowo, oraz kulturowo tras można zaliczyć:

1.Małopolski Szlak Papieski

2.Kolejowy szlak Jana Pawła II

3.Gorczański Szlak Papieski

4.Podhalański Szlaka Papieski

6.Szlaki papieskie w Beskidzie Żywieckim, Wyspowym, Małym, Makowskim, Niskim

7.Szlak Papieski w Tatrach

8.Szlak „Ścieżkami Jana Pawła II” w Krakowie

9.Szlak Papieski Harmęże – Kozy – Straconka

10.Kamienny Szlak Papieski na Kanale Augustowskim

11.Szlak Kajakowy im.kard.Karola Wojtyły

12.Szlak Papieski w Bieszczadach

13.Szlak Papieski „Powtórka z geografii” Stary Sącz – Krościenko

14.Szlak Papieski w Sudetach

OSTATNI SZLAK KAROLA WOJTYŁY BESKIDACH

Warto wspomnieć o ostatniej drodze w Beskidach Karola Wojtyły przed wyborem na papieża. Wyruszył na górską ścieżkę we wsi Skawica i podążył w stronę Schroniska na Hali Krupowej, gdzie zapewne odpoczął napawając się widokiem Tatr. Następnie poszedł szczyt Policy, spojrzał na „Królową Beskidów”, czyli Babią Górę i zszedł do najwyżej położonej polskiej przełęczy beskidzkiej, czyli na Krowiarki. Wspominał zapewne czasy, gdy jako młody junak w 1938 roku budował szosę przebiegającą z Zawoi do Zubrzycy, oraz lata gdy wraz z przyjaciółmi zdobywali Babią Górę. Karol Wojtyła zszedł do Zawoi, być może modlił się w centrum wsi, w drewnianym Kościele pw. Św. Klemensa, gdyż przeczuwał zapewne wydarzenia, które miały wkrótce nastąpić. W parę dni później został wybrany w Watykanie następcą św. Piotra i przyjął imię papieża Jana Pawła II.

Poznawanie uroków Polski dzięki Szlakom Papieskim to niezwykłe doświadczenie turystyczne, oraz duchowe. Można je polecić zarówno turystom indywidualnym jak i zorganizowanym, takim jak wycieczki szkolne. Poznawania piękna naszego kraju w połączeniu z etyczną edukacją to idealna propozycja dla dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Leave a Reply

*